Alle produkter fortjener en ekstra chance

Hos Dots.Recycling ønsker vi en bæredygtig fremtid, hvor affald minimeres, og ressourcer genanvendes. Ved at udvikle cirkulære systemer stræber vi efter at forlænge produkters levetid og værdi, og dermed skabe en miljøvenlig og affaldsfri fremtid for alle.

Tennis ball to make felt pads
Gør en forskel

(re)designer fremtiden

Vores engagement mod en bæredygtig fremtid

Vores virksomhed fungerer som et eksempel på, hvordan man kan skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden. Derfor har vi integreret FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er) i vores forretningsstrategi. 

Dots Recycling Quality education

Bæredygtig uddannelse

Hos Dots.Recycling arbejder vi for kvalitetsuddannelse ved at støtte De Forenede Nationers bæredygtighedsmål 4.7, hvis formål er at sikre, at alle elever erhverver den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme og lære om en bæredygtig fremtid. Vi mener, at undervisning i miljøbevidsthed bør begynde allerede fra en tidlig alder, og derfor investerer vi i udvikling af konkrete uddannelsesinitiativer for de yngste medlemmer af samfundet. Ved at fokusere på et sådant specifikt mål håber vi at inspirere til cirkulær tænkning og fremme miljøbevidsthed. Hvis du er interesseret i at få os ud og tale om bæredygtighed og innovation på din skole, kan du sende en e-mail til mh@dotsrecycling.com, og vi vil vende tilbage til dig så hurtigt som muligt.
  Dots Recycling Response consumption and production

  En cirkulær fremtid

  Meningen med FN's mål 12 er at opnå en bæredygtig og cirkulær økonomi, hvor ressourcer anvendes effektivt, og affald reduceres uden at gå på kompromis med økonomisk vækst og menneskers velfærd. Hos Dots.Recycling kan vi bidrage til at opnå dette ved at arbejde med følgende delmål: 12.5, 12.7 og 12.8. Gennem vores forretning arbejder vi på at reducere affaldsgenerering ved at genbruge affaldsmaterialer. Vi fremmer bæredygtige forbrugsmønstre ved at tilbyde vores produkter i enkeltpakker, sælge reservedele og komme med forslag til at forlænge levetiden for vores produkter. Desuden forsøger vi at bidrage til at nå målene ved at øge opmærksomheden på vigtigheden af bæredygtigt forbrug og produktion, og ved at adressere de negative virkninger af affald og fordelene ved en cirkulær økonomi.
   Dots recycling climate action

   Bæredygtighed starter med handling

   I takt med at verden står over for stigende miljømæssige udfordringer, er det vigtigere end nogensinde, at virksomheder handler og gør deres del for at fremme bæredygtighed. Dots.Recycling er bygget på opfordringen til øjeblikkelig handling, og det ligger til grund for alt, hvad vi gør. I vores kerne fokuserer vi på at aflede affald fra lossepladser, på at bevare ressourcer for at reducere det samlede CO2-aftryk og brugen af nye produktionsmaterialer i flere industrier. Hos Dots.Recycling håber vi at inspirere andre til at tænke i cirkulære baner, når de udvikler nye produkter, og vi håber, at ved at give spillere mulighed for at genanvende deres brugte tennis- og padelbolde, vil se hvor nemt det er at eksekvere. Bæredygtighed behøver ikke kun at være højteknologisk, men kan også være lavteknologisk og en serie af små skridt, der i sidste ende kan have en betydelig indvirkning.
    Felt pads used from tennis fields
    Hand with a tennis ball to make a felt pad

    Har du en god idé?

    Uanset om det drejer sig om genanvendelse, upcycling, affaldsmaterialer eller noget andet, vil vi altid gerne komme med input og sparring. Udfyld venligst formularen, og vi vil vende tilbage til dig, om vi kan hjælpe eller ej.